Những Quy định Mới Nhất Của Chương Trình đầu Tư định Cư Mỹ Diện EB-5 Hiệu Lực Từ 15/5/2022

Những Quy định Mới Nhất Của Chương Trình đầu Tư định Cư Mỹ Diện EB-5 Hiệu Lực Từ 15/5/2022
Sau 9 tháng kể từ khi chương trình định cư Mỹ diện EB5 tạm ngừng, Quốc hội Mỹ và Tổng thống Joe Biden đã chính thức thông qua và ban hành Đạo luật cải cách EB-5 (EB-5 Reform and Integrity Act) vào ngày 15/03/2022. Luật mới sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký, tức ngày 15/05/2022 với những nội dung chính như sau:
Những quy định mới nhất của chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, theo Đạo luật cải cách EB-5, có hiệu lực từ ngày 15/05/2022.
1. Gia hạn chương trình EB-5

Chương trình EB-5 diện Trung tâm vùng được gia hạn đến ngày 30/09/2027, tức 5,5 năm. Đây là lần gia hạn dài nhất trong lịch sử của EB-5. Các nhà đầu tư không cần phải chờ đợi chương trình được gia hạn mỗi năm như trước.
Những nhà đầu tư đã nộp đơn I-526 theo luật cũ trước đó, sẽ tiếp tục được xử lý hồ sơ, xét duyệt cấp Visa như bình thường. Và tất cả hồ sơ nộp trước ngày 30/09/2026, sẽ luôn luôn được xét duyệt, ngay cả khi chương trình EB-5 có hết hạn một lần nữa.
2. Cập nhật mức đầu tư
 • Đối với các dự án thuộc Khu vực khuyến khích đầu tư (TEA) và các Dự án cơ sở hạ tầng được Chính phủ chỉ định: mức đầu tư tối thiểu sẽ là 800.000 USD.
 • Đối với các dự án không thuộc TEA: mức đầu tư tối thiểu sẽ là 1.050.000 USD.
Sau mỗi 5 năm, số tiền đầu tư sẽ tự động điều chỉnh tăng theo tỷ lệ lạm phát.
3. Định nghĩa Khu vực khuyến khích đầu tư (Targeted Employment Area - TEA)

Khu vực khuyến khích đầu tư TEA được định nghĩa là khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao.
Khu vực nông thôn:
 • Những khu vực nằm ngoài thống kê đô thị.
 • Hoặc những khu vực nằm ngoài ranh giới của thành phố/thị trấn có dân số ít nhất 20.000 người.
 • Ưu tiên xử lý khi đầu tư vào các dự án nông thôn.
Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao (cải cách từ luật 2019):
 • Dự án phải nằm trong vùng điều tra dân số hoặc liền kề giáp ranh với một vùng điều tra dân số – nơi tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 150% mức trung bình toàn quốc.
 • Chỉ Bộ An ninh nội địa (DHS) được chỉ định vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao, và cấp giấy phép có hiệu lực 2 năm (được gia hạn nếu tiếp tục thỏa điều kiện).
4. Định nghĩa Dự án cơ sở hạ tầng

Là dự án xây dựng, cải tạo các công trình công cộng được điều hành bởi tổ chức tiểu bang, liên bang hoặc các cơ quan Chính phủ khác. Các đơn vị trung tâm vùng được ký hợp đồng thuê để thực hiện dự án.
5. Tỉ lệ phân bổ Visa - ưu tiên theo khu vực dự án (set-asides)

Một tỷ lệ phần trăm trên tổng hạn mức Visa EB-5 hàng năm sẽ được phân bổ như sau:
 • Dự án khu vực nông thôn: Ưu tiên tối thiểu 20% lượng visa.
 • Dự án khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao: Ưu tiên tối thiểu 10% lượng visa.
 • Dự án cơ sở hạ tầng: Ưu tiên tối thiểu 2% lượng visa.
Nếu lượng phân bổ trong năm của danh mục nào chưa được sử dụng hết thì sẽ được cộng dồn vào phân bổ cùng loại của năm tiếp theo, cộng dồn tối đa 2 năm.
6. Quy định giám sát chặt chẽ về hoạt động của Trung tâm vùng

Các Trung tâm vùng được giám sát kỹ lưỡng và có trách nhiệm báo cáo hoạt động hàng năm cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS), bao gồm:
 • Trung tâm vùng phải nộp đơn xin phê duyệt dự án cho USCIS trước khi nhà đầu tư EB-5 có thể nộp đơn I-526.
 • Báo cáo về hoạt động sử dụng vốn đầu tư EB-5.
 • Tiến độ dự án, báo cáo về số lượng việc làm tạo ra.
 • Kê khai chi tiết về hoạt động tài chính, các loại chi phí chi trả, và thông tin về các bên có liên quan.
 • Kiểm toán mỗi 5 năm.
Nếu Trung tâm vùng nộp báo cáo chậm trễ hoặc vi phạm các quy định về nguyên tắc hoạt động sẽ có nguy cơ bị đình chỉ và xử phạt (lên tới 10% số vốn huy động). Ngoài ra, một Quỹ liêm chính EB-5 sẽ được thành lập nhằm mục đích giám sát, điều tra các sai phạm.
7. Yêu cầu về số việc làm tạo ra

Có 2 loại công việc được tạo ra từ hoạt động của dự án: trực tiếp và gián tiếp. Việc làm trực tiếp là những việc làm toàn thời gian, được thuê mướn chính thức bởi doanh nghiệp, tổ chức được đầu tư vào. Còn việc làm gián tiếp là những công việc được những công ty khác tạo ra, để hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động của doanh nghiệp được đầu tư.
Theo yêu cầu của Sở Di trú, mỗi khoản đầu tư phải tạo ra ít nhất 10 việc làm. Trong đó:
 • Chỉ cho phép tối đa 9 công việc gián tiếp. Những công việc trong các dự án xây dựng kéo dài dưới 2 năm chỉ được chiếm 75% trong tổng số công việc gián tiếp được tính.
 • Ít nhất 1 công việc trực tiếp.
8. Quy định bất hồi tố ‘Grandfathering’

Trước đây, khi chương trình EB-5 hết hạn, Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS) sẽ ngưng tiếp nhận hồ sơ mới, đồng thời ngưng xử lý những bộ hồ sơ đang trong trạng thái chờ xét duyệt trước đó. Điều này làm các nhà đầu tư đã nộp đơn rơi vào trạng thái lo lắng chờ đợi trong thời gian dài.
Để bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư, điều khoản bất hồi tố ‘Grandfathering’ đã được ban hành. Theo đó, các đơn xin Visa EB-5 được nộp trước ngày 30/09/2026 sẽ luôn được DHS xử lý, xét duyệt, ngay cả trong trường hợp chương trình EB-5 hết hiệu lực.
9. Nộp đồng thời đơn I-526 và I-485

Theo quy định mới, nếu đang có sẵn hạn ngạch Visa, nhà đầu tư có thể đồng thời nộp đơn I-526 (thể hiện sự tuân thủ và đầu tư EB-5) và đơn I-485 (đơn xin thẻ xanh có điều kiện, điều chỉnh tình trạng từ ‘không cư trú’ thành thường trú nhân có điều kiện).
Việc nộp đồng thời 2 đơn này sẽ giúp giảm thời gian chờ thay đổi tình trạng sau khi đơn I-526 được chấp thuận.

Bình luận

Đăng bình luận

Bạn đã có tài khoản? Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi đánh giá.