Giới Thiệu Triển Lãm Thông Tin & Truyền Thông InfoComm

Giới Thiệu Triển Lãm Thông Tin & Truyền Thông InfoComm

Triển lãm thông tin & truyền thông InfoComm giới thiệu các công nghệ mới nhất trong Truyền thông Đa phương tiện và Doanh nghiệp, video, hiển...

19.04.2022 | 0 bình luận

Hội Chợ Triển Lãm Chuyên Ngành Xử Lí Và Tái Chế Rác Thải Rắn  WASTE EXPO

Hội Chợ Triển Lãm Chuyên Ngành Xử Lí Và Tái Chế Rác Thải Rắn WASTE EXPO

Triển lãm Quốc tế Thị trường Tái chế và Rác thải. WASTE EXPO thu hút các nhà ra quyết định đại diện cho khu vực tư nhân, khu vực...

18.04.2022 | 0 bình luận

Hội Chợ Súng & Dao Aiken Guns & Knife Show 2022 - 2023

Hội Chợ Súng & Dao Aiken Guns & Knife Show 2022 - 2023

Vũ khí tự bảo vệ Expo. AIKEN GUNS & KNIFE SHOW giới thiệu súng ngắn tự động, súng trường bắn, dao săn, ngư cụ, súng lục, hộp mực, hộp trưng...

14.04.2022 | 1 bình luận

Một Số Hội Chợ Lớn Và Có Uy Tín ở Mỹ

Một Số Hội Chợ Lớn Và Có Uy Tín ở Mỹ

Hàng năm, ở Hoa Kỳ có tới hàng nghìn hội chợ thương mại với qui mô to nhỏ khác nhau được tổ chức ở các bang. Tất cả...

10.01.2022 | 0 bình luận