Thông tin chi tiết về quy trình làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất cập nhật mới nhất 2023. Lưu ý khi làm thủ tục tạm nhập tái xuất, cùng tìm hiểu ngay nhé.

Tạm nhập tái xuất là hoạt động thương nhân mua hàng của một nước và xuất sang bán ở một nước khác. Hàng hóa sẽ cần làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất tại Việt Nam theo quy định của Nhà nước. Chi tiết quy trình và thủ tục hồ sơ sẽ được Khám Phá Mỹ thông tin đến bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Các quy định cần biết về hàng tạm nhập tái xuất

Chi tiết quy trình làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất

Chi tiết quy trình làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất
 • Hàng tạm nhập sẽ chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan (không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu).

 • Khi tái xuất, doanh nghiệp có thể chia thành nhiều lô hàng và thực hiện thủ tục riêng cho từng lô. Tuy nhiên doanh nghiệp bắt buộc phải tái xuất hết lượng hàng khai trên tờ khai tái xuất trong 1 lần.

 • Doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên trạng niêm phong hàng hóa tạm nhập trong thời gian bảo quản tại Việt Nam cũng như vận chuyển tới cửa khẩu để tái xuất.

 • Người khai có thể làm thủ tục tái xuất cho lô hàng ở cửa khẩu khác với cửa khẩu khi tạm nhập lô hàng. Tuy nhiên sau khi hoàn thành thủ tục, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng sẽ gửi bản fax tờ khai tái xuất cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập hàng để theo dõi.

 • Hàng hóa đã hoàn thành thủ tục tái xuất bắt buộc phải xuất qua cửa khẩu trong thời hạn tối đa 8 giờ làm việc. Những trường hợp có lý do chính đáng thì lưu hàng tối đa trong thời hạn tờ khai tái xuất hàng có hiệu lực và phải được Lãnh đạo Chi cục Hải quan chấp nhận.

 • Nếu doanh nghiệp cần giữ hàng tạm nhập lâu hơn thời gian quy định cần gửi văn bản đề nghị cho Chi cục Hải quan ở cửa khẩu tạm nhập hàng hóa.

Xem thêm >>> [Chi Tiết] Ủy Thác Xuất Khẩu Hàng Hóa Theo Quy Định Hiện Hành

Quy trình làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất cho hàng hóa

Các bước làm thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan cho hàng tạm nhập tái xuất sẽ cần làm lần lượt các bước để tạm nhập hàng vào rồi tái xuất hàng đi. Cụ thể như sau:

Bước 1: Thực hiện khai báo hải quan tạm nhập trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia hoặc tại cơ quan Hải quan. Đồng thời người khai sẽ cần chuẩn bị và xuất trình hồ sơ theo yêu cầu cho cơ quan Hải quan kiểm tra.

Bước 2: Cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ, thông tin trên tờ khai tạm nhập cùng thực tế hàng hóa. Khi kết quả kiểm tra chính xác, hàng hóa mới được thông quan tạm nhập.

Cần làm thủ tục hải quan cho hàng tạm nhập và tái xuất

Cần làm thủ tục hải quan cho hàng tạm nhập và tái xuất
Bước 3: Thực hiện khai báo hải quan tái xuất trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia hoặc tại cơ quan Hải quan. Đồng thời người khai sẽ cần chuẩn bị và xuất trình hồ sơ theo yêu cầu cho cơ quan Hải quan kiểm tra.

Bước 4: Cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ, thông tin trên tờ khai tái xuất cùng thực tế hàng hóa. Khi kết quả kiểm tra chính xác, hàng hóa mới được thông quan tạm nhập.

Cách thức thực hiện thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất

Hiện nay việc làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất được thống nhất thực hiện bằng cách thức trực tuyến trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia. Người khai sẽ đăng ký và khai báo trực tuyến trước, sau đó nộp hồ sơ theo quy định. Kết quả kiểm tra hồ sơ cũng được cơ quan Hải quan trả trực tuyến.

Hồ sơ làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất gồm những gì?

Doanh nghiệp sẽ cần làm hai bộ hồ sơ tạm nhập và tái xuất riêng để làm thủ tục tạm nhập tái xuất cho hàng hóa. Cụ thể giấy tờ yêu cầu ở từng bộ hồ sơ như sau:

Bộ hồ sơ tạm nhập:

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

 • Hóa đơn thương mại

 • Vận tải đơn hoặc giấy tờ có giá trị tương đương

 • Giấy phép nhập khẩu

 • Tờ khai trị giá

 • Giấy thông báo kết quả đã kiểm tra hoặc miễn kiểm tra (nếu có)

 • Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa

 • Hợp đồng mua - bán hàng hóa nhập khẩu

Bộ hồ sơ tái xuất gồm:

 • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu

 • Giấy phép xuất khẩu

 • Giấy thông báo kết quả đã kiểm tra hoặc miễn kiểm tra (nếu có)

Thời hạn giải quyết thủ tục

Ngay sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đúng và đủ theo quy định, cơ quan Hải quan sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra như sau:

 • Kiểm tra hồ sơ hải quan: Chậm nhất là 02 giờ làm việc

 • Kiểm tra hàng hóa thực tế: Chậm nhất là 08 giờ làm việc

Trong trường hợp lô hàng tạm nhập tái xuất gồm nhiều chủng loại cùng số lượng hàng lớn khiến việc kiểm tra kéo dài thì thời hạn giải quyết sẽ được thông báo. Thời hạn tối đa không quá 02 ngày.

Thời hạn giải quyết thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất được quy định cụ thể

Thời hạn giải quyết thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất được quy định cụ thể

Đối tượng cần thực hiện thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất

Đối tượng cần thực hiện thủ tục hành chính cho hàng tạm nhập tái xuất là tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân. Đối tượng nào cũng cần thực hiện đúng yêu cầu và quy định của pháp luật về thủ tục.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính cho hàng tạm nhập tái xuất là chi cục Hải quan. Cụ thể các công việc trong thẩm quyền gồm:

 • Có thẩm quyền quyết định hàng thông quan hay không

 • Là cơ quan thực hiện trực tiếp các thủ tục hành chính

 • Ủy quyền thực hiện cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền thực hiện

Kết quả thực hiện thủ tục

Kết quả thực hiện thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất là quyết định cho hàng thông quan. Trường hợp hồ sơ hoặc hàng hóa có vấn đề, cơ quan Hải quan sẽ hướng dẫn người thực hiện chỉnh sửa bổ sung.

Xem thêm >>> [Từ A-Z] Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Sang Mỹ Chi Tiết

Lệ phí làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất

Lệ phí hiện tại khi làm tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất là 20.000 đồng/tờ khai. Người khai thực hiện theo đúng mẫu tờ khai hải quan xuất/nhập khẩu ban hành cùng thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Trên đây là quy trình và thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất chi tiết được Công ty Dịch vụ Khám Phá Mỹ tổng hợp mới nhất 2023. Nếu bạn đọc có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về thủ tục xuất - nhập khẩu hàng hóa, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhé.